ชื่อ - นามสกุล :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
ตำแหน่ง :ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารอบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้