ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ ๔,๖,๘,และหมู่ที่ ๙ (04 กรกฎาคม 2566)

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
กองสวัสดิการพร้อมกับ รพ.สต.บ้านดงหม้อทอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ ๔,๖,๘,และหมู่ที่ ๙ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ขึ้นบนสุด