ประวัติความเป็นมา

บ้านดงหม้อทองได้เกิดจากวัดป่า ที่ชื่อว่าวัดป่าดงหม้อทองเชื่อกันว่ามีหม้อทองอยู่..ตอนแรกก็มีคนมาอยู่ 2 ครอบครัวและมีพระอยู่ 1 องค์ เป็นที่เคารพของ 2 ครอบครัวมาก เนื่องจากพระองค์นั้น มีคาถาอาคม ไม่กลัวผี และในวัดดงหม้อทองนั้นก็มีผีสางจำนวนมาก ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในวัดป่าแห่งนั้นเลยมีแต่พระองค์นั้นที่กล้าเข้าไปอาศัยอยู่ ต่อมาได้มีประชาชนเข้ามาอยู่บริเวณรอบวัดป่าจำนวนมากก็ได้ให้พระองค์นั้น ตั้งชื่อหมู่บ้านให้พระก็ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงหม้อทอง